Välkommen till
Vaktmästargruppen Örebro.

När service
är som bäst..


Grovsopor

Vaktmästargruppen ombesörjer bortforsling av div grovsopor, samordna med hela enheten så att det blir en samlad insats. På så vis kan vi jobba effektivare och miljösmartare. Tänk även på att sortera soporna så att vi kan slänga dem i återvinningen på tippen, inga säckar med blandat avfall.

 

Här kommer du direkt till

Serviceanmälan

Webbplatsen är till för dig som använder våra tjänster.
Därför är just DIN åsikt viktig!
Här kan du lämna dina synpunkter och önskemål.